Информация за обстановката в Добричка област към 12.30 часа на 3 февруари

1. Електроснабдяване: Нормално.
2. Водоснабдяване: Нормално. Без вода са селата Одринци и Долина. Поради ремонт на помпена станция Батово без вода са селата: Одърци, Пчелино, Славеево, Соколник, Бранище и Плачи дол.
3. Транспорт: Нормално.
4. Общини: Нормално.
Община Добричка:
1. Ново Ботево - повишава се нивото на водата след селото в посока стария язовир на с. Ново Ботево. Наводнени са 2 двора и 2 мази от подпочвени води. Отнесен е покривът на мансардата на хижата на селото. Подаден е сигнал на тел:112.
2. Ген. Колево - наводнени са 20 дворни места и 2 мази. Подаден е сигнал на телефон 112 за извършване на отводняване.
3. Батово - Улица ,,Трета" е разрушена.
4. Божурово - В землището на селото са наводнени земеделски площи около 140 декара.
5. Полковник Минково - наводнени 8 двора.
6. Одърци - има поражения на мост.
7. Попгригорово има образувана дупка от водата по пътя за селото.
8. Ведрина - наводнено е читалището и 2 къщи. Подаден е сигнал на тел:112
9. Долина - Извършена е пълна евакуация на селото.
10. Одринци - Извършена е пълна евакуация на селото
11. Врачанци- пред моста е застанало дърво довлечено от водата и затруднява неината проводимост. Уведомен е отговорникът на района за предприемане на мерки за отстраняването му. Нивото на водата в коритото на река ,,Добричка" е спаднало.
5. Потенциално опасни обекти: Няма аварии.
6. Стихийни бедствия: Няма.
7. Радиационен фон: 1200 - 0,2 µSv/h
8. Метеообстановка: Температура 5ºС. време предимно облачно, вятър 7,2

Оперативен дежурен ОСС Добрич
Актуално

съобщение

анкета