Първо заседание на Областния съвет за енергийна ефективност

     Днес, 5 февруари 2015г., под председателството на заместник областния управител Ивайло Манушев, се проведе първото заседание на Областния съвет за енергийна ефективност, създаден със Заповед на Областния управител на област Добрич д-р Маргарита Новоселска. Присъстваха представители на общините от област Добрич, Областен информационен център, РО НСК-Добрич, ТПП-Добрич, РИОСВ-Варна.

    В дневния ред бяха включени два основни момента: Запознаване с основни положения, залегнали в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради; и въпроси по Националната програма.

     Заместник областният управител информира членовете на съвета за броя на многофамилните жилищни сгради, отговарящи на изискванията за кандидатстване в програмата, по общини, както следва:
- община Добрич - 229 сгради;
- община Балчик - 21 сгради;
- община Каварна - 16 сгради;
- община Тервел - 7 сгради;
- община Ген. Тошево - 1 сграда;
Общините Добричка, Шабла и Крушари нямат сгради, отговарящи на изискванията.
Общо на територията на област Добрич има 274 многофамилни жилищни сгради, чиито собственици биха могли да регистрират сдружения и да кандидатстват по програмата.

    Зам. областният управител И. Манушев акцентира върху ползите от програмата и нейния икономически и социален ефект; допустимост на сградите и на кандидатите; също и допустими дейности по програмата.

В хода на заседанието, бяха разисквани въпроси относно:
- строителните книжа на сградите;
- осъществяване на информационната кампания;
- кандидатстване по програмата;
- регистрация на сдружения, само и единствено с цел участие в програмата;
- одобрение и финансиране на кандидати;
- вида и дебелината на изолацията и дограмата;
- авторските права върху санираните сгради.

     По предложение на зам. областния управител Ивайло Манушев, представителите на общините посочиха удобна дата, в периода 16-20 февруари 2015 г., за провеждане на разяснителни срещи по общини, с участието на представители от Областна администрация Добрич, Областен информационен център и граждани. Часът за всички срещи е фиксиран в 17:30, за да бъде удобен за работещите граждани.
След дискусия, се определиха следните дати и места:
- 16.02.2015 г. - община Каварна;
- 17.02.2015 г. - община Генерал Тошево;
- 18.02.2015 г. - община Балчик;
- 19.02.2015 г. - община Тервел.
За община Добрич датата ще бъде уточнена допълнително.
Актуално

съобщение

анкета