Национална кампания „Да създадем заедно България 2020“ стартира в Добрич

     В периода от 16 март до 09 май 2015г., мрежата от 28 информационни центъра, част от която е и Областен информационен център - Добрич, ще проведе национална кампания „Да създадем заедно България 2020". Кампанията е на Мрежата от центрове за популяризиране на кохезионната политика на ЕС и същесвуващите възможности в България.
     Официалното откриване ще стартира с пресконференция на 16 март от 09:00 часа в пресцентъра на Областна администрация-град Добрич. Екипът на ОИЦ-Добрич в детайли ще представи информация за цялостното изпълнение на кампанията, нейната концепция, график за събитията по места, цел и заключителна фаза.
     Инициативата ще се проведе на два етапа. В първата си част, експертите от ОИЦ-Добрич ще проведат изнесени приемни във всяка една от общините в областта, по време на които ще бъде предоставена възможност на заинтересованите лица да дадат своето мнение за това къде и какво искат да бъде направено в тяхното населено място с европейски средства. Допитването ще се извърши чрез попълването на анкета.
     Вторият етап ще включва организиране и провеждане на тематични срещи отново във всички общини с потенциални бенефициенти по проекти, чрез които да бъдат реализирани проекти по посочените от гражданите теми.
     На областно ниво са предвидени близо 15 информационни срещи, а на национално ниво събитията ще наброяват 600.
     Целта на инициативата е популяризиране на новите оперативни програми за периода 2014-2020г. и насърчаване на потенциалните бенефициенти да кандидатстват с проекти.
Актуално

съобщение

анкета