В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Анкета на ОИЦ – Добрич в партньорство с Областна администрация

     Допитването се организира от ОИЦ - Добрич, и ще се извърши чрез попълването на анкета в срок до 6 април 2015 г. За улеснение на гражданите, в Бюрото за комплексно обслужване (на първия етаж) в Областна администрация Добрич, ул. „Независимост" 5, ще бъде поставена кутия и ще има на разположение формуляр за попълване на анкетата. 
     В периода от 6 април до 15 април събраните анкети ще бъдат обобщени и ще бъде изготвена „карта" на най-често срещаните предложения за подобрение. На база събраната информация, експертите от ОИЦ ще организират и ще проведат тематични събития във всички общини с потенциални бенефициенти по проекти, чрез които да бъдат реализирани проекти по посочените от гражданите теми.
     Кампанията „Да създадем ЗАЕДНО България 2020", в рамките на която се провежда анкетата, ще завърши на 9 май с мащабен, заключителен концерт на открито (със свободен достъп) в областния център - град Добрич. Концертът ще бъде популяризиран сред представителите на целевите групи във всички общини от областта с разнообразни печатни и електронни материали. За присъстващите ще има томбола, на която участници в допитването ще получат подаръчни комплекти от Управителния орган на програмата. С цел достигане до възможно най-широк кръг бенефициенти ще бъдат изготвени и представени на голям екран на открито 3D промоционални продукти. Те ще визуализират бъдещото състояние на приоритетни за областта обекти и проекти за периода 2014-2020 година.
     С провеждането на Националната инициатива „Да създадем ЗАЕДНО България 2020", мрежата от 28 информационни центъра цели да популяризира своята дейност, новите оперативни програми за периода 2014-2020 г. и да насърчи потенциалните бенефициенти да кандидатстват с проекти. Допълнителна информация и график на предстоящите мероприятия по общини може да бъде намерена и на единния портал, в частта „календар" http://eufunds.bg/.

     Анкетната карта можете да видите в прикачения файл.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета