В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Стартира новата Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България INTERREG

     На 25 март 2015 г. в гр. Белоградчик ще се проведе първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.
     В рамките на заседанието са залегнали важни въпроси, касаещи стартирането на новата програма, сред които: процедура за кандидатстване с проекти; одобряване на Пакет документи и насоки за кандидатстване по програмата; нови правила за разходите и т.н.
     Областният управител на област Добрич д-р Маргарита Новоселска ще участва в заседанието, в качеството си на член на Съвместния комитет за наблюдение, представител на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район (РСР СИР).
Актуално

съобщение

анкета