С китайски инвестиции ще се изгражда Фуражен завод в Добрич

     През изминалата седмица Областният управител д-р Маргарита Новоселска посрещна в кабинета си китайски инвеститори, придружавани от техни български партньори от фирма „Нова ера София" ООД. Те са запознали Областния управител с плана си за изграждане на фуражен завод в промишлена зона - запад в Добрич, където вече са закупили терен.
     Инвестиционните намерения са били представени предходния ден на кмета на Добрич Детелина Николова, която е дала конкретни насоки за предстоящите дейности в процеса, съобразно изискванията на българското законодателство.

      На първи етап от изграждането на завода, са планирани инвестиции в размер на 11 млн. евро и дневен капацитет на произведен комбиниран фураж - 500 тона. Според разчетите на китайските предприемачи, се предвижда първоначална инвестиция в размер на 80 млн. йоана /11 млн. евро/, от които за недвижими активи - 5 млн. евро и 6 милиона за оборотни средства. Дневният капацитет на произведения фураж ще бъде 500 тона /годишно - 150 000 т/. Управленският екип ще наброява около 20 души, а работниците в цеха - 35.
     На втори етап, инвестициите са в размер на 70 млн. йоана /малко над 10 млн. евро/, от които - в недвижими активи 4,3 млн. евро и оборотни средства 5,8 млн. евро. Планира се дневният капацитет да се удвои и да се изгради складова вместимост около 50 000 тона.
     След тези два етапа, заводът ще има годишен капацитет над 300 000 т, а персоналът ще е малко над 80 човека.
     Реализацията на продукцията ще бъде за Китай.
     Очаква се в средата на април в България да пристигнат китайски инженери, които да огледат терена и да изготвят скица на завода. Проектът ще бъде разработен спрямо изискванията на ЕС.
     Инвеститорите не се ангажират с пусков срок на завода, тъй като това е в зависимост от работата на българските фирми подизпълнители.
Актуално

съобщение

анкета