В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заседание на Областния съвет за сигурност

prev next

     Под председателството на Областния управител д-р Маргарита Новоселска, днес, 15 април 2015 г., се проведе заседание на Областния съвет за сигурност. Присъстващите бяха запознати с документите, които регламентират дейността на съвета и функционалните задължения на всеки член поотделно.

     В хода на заседанието бяха обсъдени предстоящи задачи и дейности за 2015 г., като фокусът бе поставен върху т.нар. Сбор (семинар) на Областния управител по отбранително-мобилизационна подготавка (ОМП) с представители на общините и на областните структури.
     Обърнато бе внимание на добрата координация и комуникация, както между структурите в съвета, така и с общинските съвети за сигурност.
     Заседанията на Областния съвет за сигурност се провеждат два пъти годишно и при необходимост. Със Заповед на Областния управител в ОСС са включени всички териториални звена, свързани със сигурността на населението и обезпечаването на хората във военно време.
Актуално

съобщение

анкета