В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

На работна среща се дискутира въпросът за опазването на пчелите

     Днес, 21 април 2015 г., в Добрич бе открито традиционното изложение на меда и пчелните продукти, организирано от Съюза на българските пчелари. Заместник областните управители Ивайло Манушев и Йордан Йорданов посетиха производителите и се запознаха с продукцията им.

     По традиция, стартът на VIII Фестивал на меда, бе съпътстван от работна среща, на която вниманието на участниците бе фокусирано върху необходимостта добре да се познава нормативната уредба, да има добра комуникация и координация между производители, общини и ведомства, за да не се допускат масови отравяния на пчелни семейства при пръскане с химични препарати. Припомнено бе, че през последните години пчеларската общност сериозно е пострадала при извършване на нерегламентирани селскостопански дейности.

     В диалог с представители на ведомства и общини /Растителна защита, Агенция по безопасност на храните, ОВМС, община Добричка/, бе споделено мнението, че е необходим стриктен контрол, но е много важно всеки от участниците в процеса, добросъвестно да изпълнява своите задължения.
Актуално

съобщение

анкета