Областният управител проведе среща с изп. директор на МБАЛ Добрич

prev next

     Днес, 20 май 2015 г., Областният управител д-р Маргарита Новоселска проведе първа работна среща с д-р Трифон Йорданов, в качеството му на изпълнителен директор на Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич.
     Д-р Йорданов е представил реалното състояние на материално-техническата база и медицинската апаратура в МБАЛ, което е установил още при встъпването си в длъжност на 5 май 2015 г. Той е потърсил подкрепа и съдействие от Областния управител в спешен порядък да бъде осигурено финансиране за закупуване на апаратура, от която зависи качеството на медицинската услуга, тъй като „МБАЛ-Добрич" АД не разполага с финансов ресурс.
     Сред най-неотложните за решаване въпроси, е този за закупуване на 4 броя апарати за хемодиализа, които са жизнено важни за ефективността на оказваното лечение. Болницата изпитва и остра нужда от осигуряване на транспорт /микробус/ за диализно болните от региона и областта. В цифрово изражение, за нуждите на Отделение „Диализно лечение", приблизителното финансиране е в размер на 120 000 лв.
     Другият въпрос, който не търпи отлагане, е свързан със закупуване на Рентгенова тръба за компютърния томограф /скенер/, чиято стойност възлиза на около 220 000 лв.
     В хода на проведената среща днес с Областния управител, е бил обсъден също и острият недостиг на кадри; както и предстоящите ремонти в болницата. Набелязани са последователни спешни стъпки, срещи и действия, включително информиране на Министъра на здравеопазването, общините и др. заинтересовани страни за изключително сериозната ситуация в МБАЛ. Д-р Маргарита Новоселска е заявила, че заедно с ресорния зам. областен управител Йордан Йорданов ще търсят подкрепа за финансово решение в спешен порядък, тъй като от това зависи оказването на качествена медицинска помощ на населението в област Добрич.
Актуално

съобщение

анкета