На работна среща бе обсъден Областен план за действие (ОПД) за реформа на услугите за закрила на детето в област Добрич (2015-2019 г.)

     На 21.05.2015 г. от 11.00 ч. в зала „Европа" на Областна администрация Добрич се проведе работна среща, на която бе представен и обсъден проект на Областен план за действие за реформа на услугите за закрила на детето в Област Добрич (2015-2019 г.), изготвен от Фондация Лумос България.
     Срещата се проведе под председателството на Йордан Йорданов, зам. областен управител. Участие взеха Трендафил Меретев, националeн представител на Фондация Лумос, Бисер Спиров, експерт във фондацията, членовете на Основния екип на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич (2011-2015 г.) и заинтересовани страни на експертно ниво в сферата на здравните, образователните и социалните услуги.
     В хода на работната среща бяха представени доклади по раздел VI „Система на наблюдение и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич (2011-2015г.)", за периода 2011-2014 г. Обобщената информация представиха директори или упълномощени представители на Д"СП": Добрич, Каварна, Тервел, Балчик и Генерал Тошево, както и представител на ДАЗД - Варна.
     Във връзка с предстоящото стартиране на изготвянето на Областната стратегия за следващия 5-годишен период, днес на вниманието на присъстващите бе представен проект на Областен план за действие (ОПД) за реформа на услугите за закрила на детето в област Добрич, изготвен от Фондация Лумос България. Акцент бе поставен върху логиката и спецификата на предлаганите услуги, процеса на планиране и превантивната работа. Подчертана бе ролята на Областния управител и неговата подкрепа за наличието в област Добрич на мрежа от достъпни и качествени услуги, осигуряваща повишаване на качеството на живот на уязвимите групи от хора.

     В прикачените файлове, можете да се запознаете с докладите, представени на работната среща.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета