В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Експерти участват в семинари за ефективност в управлението

 
  • Служители от Областна администрация днес участват в информационен семинар по проект „Партньорство за развитие", изпълняван от Областна администрация- Ловеч. Дейностите, които покриват 26 целеви области, ще допринесат за ефективност в управлението чрез създаване на условия за активно прилагане на публично- частното партньорство /ПЧП/.

      Семинарът ще представи резултати от проучване за опита и капацитета на публичните власти за създаване на ПЧП, както и актуализиран анализ на функциите и дейностите на администрациите.

      В семинара под наслов „ПЧП - състояние и възможности", ще вземат участие: главният секретар на Областна администрация Драгой Драгоев, началник отдел „Регионално развитие и административен контрол" Ангел Драгостинов, държавен експерт инж. Росен Павлов и старши експерт Левент Назим.

  • Днес, във Варна се провежда Кръгла маса, организирана от Комисията по дискриминация, която е част от проекта "Стратегическо партньорство за пълноценна интеграция на имигрантите в българското общество". Представител от Областна администрация- Добрич, ще бъде старши експерт Кемал Асан.

      Целта на кръглата маса е да подпомогне изграждането на  ефективен механизъм за координация, комуникация и трайно сътрудничество  между институциите, гражданското общество и имигрантите за пълноценна интеграция  и активно включване  на имигрантите в обществения, социалния и културния живот на България
Актуално

съобщение

анкета