В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Зам. областният управител Ивайло Манушев участва във форум по Програмата за ТГС

     Днес, 3 юни 2015 г., в „Лайтхаус Ризорт" - Балчик, се провежда 13-то заседание на Съвместния комитет за наблюдение за "Програма Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г."

     Дневният ред на заседанието предвижда запознаване на участниците с Годишния доклад за изпълнението на Програмата за 2014 г.; изменение на Програмата за ТГС /ревизиран финансов план/. Ще бъде обсъден и Планътт за действие за закриване на "Програма Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г."

     В качеството си на член на Съвместния комитет за наблюдение, в събитието участва зам. областният управител на област Добрич Ивайло Манушев.
Актуално

съобщение

анкета