В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заседание на Областната комисия по заетост

     Днес, 4 юни 2015 г., в Областна администрация се проведе заседание на Комисията по заетост под председателството на зам. областния управител Йордан Йорданов. Заседанието бе свикано със заповед на Областния управител д-р Маргарита Новоселска във връзка с изпълнение на Указателно писмо на Агенцията по заетостта от 01.06.2015 г., с което на Областните управители се дава възможност да кандидатстват за разкриване на работни места по проект „Подкрепа за заетост" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Безработните лица ще бъдат наети там, където са набелязани превантивни дейности и мерки за защита от бедствия, свързани с обилните валежи в предишни периоди, както и за отстраняване на потенциалния риск от наводнения. 

     В хода на заседанието бе уточнено, че квотата за област Добрич е 200 души, от които 120 за реалния сектор и 80 безработни лица, които ще бъдат наети от Областния управител като работодател. "Той ще администрира процеса, но неформалните работодатели са кметовете, те са хората по места, които имат опита и познават най-добре обектите, където да се съсредоточат усилията - почистване на дерета, критични участъци и т.н.", подчерта Йордан Йорданов.

     Зам. областният управител апелира към представителите на общините да мобилизират усилия, да се подходи отговорно и да се спазят много кратките срокове на процедурата, защото става дума за европейски средства, които не бива да се изпускат. 
     Комисията по заетост прие решение Областна администрация Добрич да участва в програмата. До утре, 5 юни, общините трябва да подадат своите предложения за обекти и брой хора, като окончателното разпределение ще бъде направено в Областна администрация.

     От 1 юли 2015 г. безработните лица следва да бъдат наети. Рамковите договори ще се сключват за срок от 4 месеца. Предвижда се дейностите по проекта „Подкрепа за заетост" на ОП "Развитие на човешките ресурси" да приключат до края на 2015 г.
Актуално

съобщение

анкета