Област Добрич има готовност за работа при зимни условия

         Участие в съвещанието взеха  ръководителите  на ОД "Гражданска защита" – Добрич,  Областно Пътно управление,  ТП „Български пощи”, "В и К"ЕООД, РЦЗ, МБАЛ, ЦСМП, РИОКОЗ,"Е.ОН България Мрежи", НЕК, ОД на МВР, ОЗ"ПБС", сектор "Пътна полиция", Регионална дирекция „Автомобилна администрация”, РКС- Добрич и др., както и кметове и зам.- кметове  на осемте добруджански общини.

      В рамките на своите компетенции, присъстващите докладваха своята готовност за осигуряване на нормални условия и недопускане на екстремални ситуации на територията на областта през  зимата, както и предприетите превантивни мерки в тази посока.

     Като основен проблем от минал опит в почти всички доклади, бе посочено  поддържането на републиканската пътна мрежа, защото от това зависи почистването на общинските пътища при евентуални снежни навявания.

      Областният управител апелира към отговорно и много сериозно отношение от страна на всички присъстващи, защото от техните общини и структури зависи нормалният и спокоен живот на хората и функционирането на икономиката при утежнени зимни условия. Обърнато бе внимание, изготвяните справки да не са формални, и информацията, която се подава да е своевременна.

      В края на съвещанието г-н Желязков изиска от общините да заделят целеви финансови средства  за съответните дейности и съобщи,  че предстои  сформирането на  комисия, която ще проверява техническото състояние на техниката, предназначена за поддържане на пътищата.

    Със заповед на Областния управител е актуализиран съставът на Областния щаб за координиране на спасителните и неотложни аварийно възстановителни работи при усложнена зимна обстановка на територията на областта. 

За незабавно подаване на сигнали, са на разположение следните телефони:

Областен съвет за сигурност: тел. 601 517, факс 601 453

Информационен център на „Гражданска защита” – 622 112.
Актуално

съобщение

анкета