Посещение на младежи с интелектуални затруднения в Областна администрация

     Днес, 12 юни 2015 г., петнадесет младежи от Дневен център за възрастни с увреждания /ДЦВУ/ и от Защитени жилища в гр. Добрич, посетиха и разгледаха Областна администрация.
     Младите хора са включени в изпълнението на проект "Аз мога" на Фондация "Св. Николай Чудотворец" с ръководител Мария Методиева. Проектът е стартирал през месец май т. г. и неговата цел е да се създаде самозасъпническа група, в която младежите с интелектуални затруднения да придобият знания и умения да вземат самостоятелни решения, да говорят за своите права и да ги отстояват. Два пъти месечно за тях ще бъдат организирани интерективни тематични занимания и два пъти в месеца - посещения на местни институции и обществени места.
     „В продължение на седем месеца за тях ще бъдат създадени условия и атмосфера за взаимно доверие и подкрепа" - представя проекта Мария Методиева.
Актуално

съобщение

анкета