Областният управител д-р Маргарита Новоселска участва в семинар посветен на финансовите аспекти на деинституционализацията

     На 16 и 17 юни 2015 г. Областният управител д-р Маргарита Новоселска участва в семинар посветен на финансовите аспекти на деинституционализацията на грижата за деца. Организатор е Фондация Лумос, съвместно с Британското посолство и Европейската комисия, и в съответствие с подписаното споразумение за сътрудничество с Министерски съвет. 
     Целта е да се подкрепят усилията на българското правителство за осъществяване на ефективен процес на деинституционализация на грижите за деца, както и в разработването на междуведомствена финансова стратегия в тази посока. Събирайки на едно място широк кръг от експерти от национално и международно ниво, семинарът си поставя следните задачи:
• Да стартира дискусия между представители на българското правителство и
държавната администрация за постигане на устойчиви механизми за изразходване на публичните финанси в рамките на процеса на деинституционализация;
• Да подпомогне изработването на методология за управление на финансите в процеса на деинституционализация от различни източници - Европейската комисия, национален бюджет, общински бюджет, други;
• Да представи механизъм за мониторинг, съобразен с Европейския кодекс на поведение за партньорство, за да гарантира най-ефективната употреба на европейските фондове, които подкрепят процеса на деинституционализация.
Актуално

съобщение

анкета