Регионалните музеи в Добрич и Пловдив ще извършват теренни проучвания в държавни имоти

     На проведено редовно заседание днес, 17 юни 2015 г., Правителството учреди безвъзмездно право на ползване за срок от три години върху поземлени имоти - частна държавна собственост, в полза на Регионалния археологически музей - Пловдив и Регионалния исторически музей - Добрич.
     Имотите, които експертите на двата музея ще ползват за теренни проучвания на археологически ценности, се намират в землищата на селата Драгойно, община Първомай, и на с. Прилеп, община Добричка.
Актуално

съобщение

анкета