Сбор на Областния управител по „Отбранително-мобилизационна подготовка“

prev next

     Под председателството на Областния управител д-р Маргарита Новоселска, на 19 юни в зала „Европа" на Областна администрация, се проведе Сбор на Областния управител по „Отбранително-мобилизационна подготовка".
     Участниците в срещата - представители на общини и ведомства, които отговарят за дейността, са обсъдили актуални въпроси и фактори на влияние върху системата на ОМП, функциите и насоките за развитие. 
     Присъстващите на сбора, са били запознати с реда за планиране на финансовите средства по ОМП. Разисквани са въпроси, отнасящи се за военновременното планиране; изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, в частност - на документалната сигурност и др.
Актуално

съобщение

анкета