23 юни – Ден на служителя в държавната администрация

     Уважаеми служители,
     Поздравявам Ви най-сърдечно по случай Деня на служителя в държавната администрация! Изразявам своето уважение и благодарност към всички Вас - експерти и специалисти от териториалните звена на изпълнителната власт в област Добрич, които провеждате държавната политика в интерес на обществото и изпълнявате с чест високите цели, поставени пред публичния сектор в Република България. Със своята ежедневна работа в осигуряването на качествено административно обслужване и предоставянето на достъпни и ефективни услуги на гражданите и бизнеса - Вие изграждате публичния образ на българската администрация. Давате своя принос за нейното утвърждаване и развитие в контекста на европейските критерии.
     В този празничен ден, нека да си припомним, че администрацията дължи своето съществуване на обществото и нашата обща кауза е да служим на това общество! Спомнете си девиза, който повелява да бъдем винаги „С лице към хората!" Усмихнато, добронамерено лице, което излъчва увереност и професионализъм! За да ни вярва обществото и да разчита на нас!
     Нека пазим авторитета на българските институции - стожер на държавността в Република България!
     Честит празник!

Д-Р МАРГАРИТА НОВОСЕЛСКА
Областен управител на област Добрич
Актуално

съобщение

анкета