Областният управител д-р Маргарита Новоселска ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие

     На 25 юни 2015 г. от 10.30 часа във Фестивален и конгресен център - гр. Варна, ще се проведе редовно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) в Североизточен район (СИР), свикано и ръководено от Областния управител на Варна Стоян Пасев, председател на РСР в СИР за периода 1.01.2015 г. - 30.06.2015 г.
     Дневният ред на заседанието предвижда представяне на актуални данни за първото полугодие на 2015 г., относно изпълнението и финализирането на проектите по Оперативните програми 2007-2013 г. и на стартиралите проекти по отворените схеми на Оперативните програми 2014-2020 г., на територията на Североизточен район. Ще бъде представена информация относно приетата от Европейската комисия Програма за териториално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V А Румъния-България" 2014-2020 г.; както и информация относно приетата от ЕК Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.; ще бъдат обсъдени предложения за изменениe и допълнениe на Закона за регионалното развитие и др.
Актуално

съобщение

анкета