Инспектирани са всички обекти, на които се работи по проект „Подкрепа за заетост“

     Днес, 22 юли 2015 г., проверяващият екип от Областна администрация приключва първия обход по населени места на територията на област Добрич, където се изпълняват дейности по проекта на МТСП „Подкрепа за заетост".
     На кметовете и кметските наместници са предоставени отчетните форми, удостоверяващи присъствието на наетите лица. Експертите са изискали информация за срещани трудности и са били запознати с необходимостта от материали и защитно облекло /ботуши, ръкавици/.
     Навсякъде е срещано съдействие от страна на кметовете. От своя страна, проверяващите са отправили препоръки работното време да се съобрази с високите юлски температури.

     Припомняме, че основните задължения на назначените от 1 юли т.г. лица, включват почистване на дерета, канали и канавки в засегнати от природни бедствия райони. Проверките ще продължат през целия четиримесечен период на изпълнението на проекта.
Актуално

съобщение

анкета