В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Работна среща на Областния управител с представители на „БДЖ - Товарни превози“

prev next

     На 27 юли 2015 г.,  Областният управител д-р Маргарита Новоселска прие в кабинета си представители на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД. От страна на товарния превозвач присъства ръководителят на Бизнес център Варна за дружеството - инж. Диан Боев. В хода на срещата се обсъдиха възможности за промотиране дейността на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД пред бизнес средите в област Добрич. На територията на областта, товарният железопътен транспорт обслужва към момента зърнопроизводителите, търговците с горивни материали, торове и отчасти производителите на селско-стопанска техника. Д-р Маргарита Новоселска заяви готовността си, като институция, да подкрепи идеите на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД, в стремежа им за по-добро обслужване при транспортирането на товари. Тя увери представителите на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД, че ще съдейства за популяризиране на типовете услуги, които предлага дружеството.
Актуално

съобщение

анкета