В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител д-р Маргарита Новоселска гост на официалното откриване на „Претоварна станция за отпадъци – Балчик“

     Във връзка с реализирането на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", финансиран чрез ОП „Околна среда 2007-2013 г.", днес, 30 юли 2015 г., д-р Маргарита Новоселска и зам.-министър Красимир Живков присъстваха на официалната церемония по откриване на обект „Претоварна станция за отпадъци - Балчик". Събитието се състоя на територията на площадката в землището на община Балчик.

     Общият капацитет на приеманите отпадъци в претоварната станция е 12 351 тона годишно. Изградена е инсталация за сепариране, поставено е съоръжение за компостиране на зелени отпадъци с капацитет до 1647 тона годишно. Завършена е и довеждащата инфраструктура.

     На официалната церемония присъстваха още кметовете на Добрич и Балчик Детелина Николова и Николай Ангелов.
Актуално

съобщение

анкета