Работна среща за актуалното състояние на туристически сезон Лято 2015

            На 28.08.2015 г. от 10:30 часа, в сградата на Община Балчик се проведе работна среща  между Николина Ангелкова - Министър на туризма и представители на туристическия бранш. На нея взе участие и Областният управител д-р Маргарита Новоселска.

            Министър Ангелкова представи приоритетите на Министерство на туризма и отговори на многобройни въпроси касаещи: регламентиране броя на хотелите по Черноморието, достъпа до плажовете, рекламирането на България като туристическа дестинация, попълването и поддържането на регистрите по Закона за туризма и пр.

            Поставени бяха и въпроси за брегоукрепването по Българското Черноморие, за двете каси в „Двореца" в гр. Балчик, за неохраняемите плажове и нарушителите на защитени територии.

            По горните теми взе отношение Областният управител д-р Новоселска, както и отговори на въпросите, свързани с мерките, предприети за защита и преодоляване на последиците от евентуални наводнения в региона на к.к. „Албена" и областта.
Актуално

съобщение

анкета