Продължават проверките по изпълнението на дейностите по проект „Подкрепа за заетост“

      На 2 септември проверяващият екип от Областна администрация Добрич обходи 10 населени места в община Добричка, като бе констатиран значителен напредък в изпълнението на проекта. Наетите лица изпълняват задълженията си. Пълно съдействие оказват кметове и кметски наместници, както в тази община, така и в посетените на 25 август села на територията на община Генерал Тошево: Пчеларово, Житен, Сноп, Красен и Изворово, където също се изпълняват дейности по проекта на Министерство на труда и социалната политика „Подкрепа за заетост".
     Експертите осъществяват периодичен контрол и до момента регистрират добросъвестно изпълнение на ангажиментите по проекта и спазване на работното време. Изискали са информация за срещани трудности и необходимост от материали и помощни средства.  Навсякъде е срещано пълно съдействие от страна на кметовете.
     Припомняме, че основните задължения на назначените от 1 юли т.г. лица, включват почистване на дерета, канали и канавки в засегнати от природни бедствия райони. Проверките продължават. Разпределението на наетите работници, е както следва: за Генерал Тошево - 15 лица, Тервел - 15, Добричка община - 12, Крушари - 13, Добрич - 10 и по 5-има кандидати от общините Каварна, Шабла и Балчик.Актуално

съобщение

анкета