Работен семинар за областни управители

     На семинара висши служители на Република Франция ще направят препоръки за модернизация на деконцентрираната администрация в България, подобряване на координиращата роля на областните управители, както и за подобряване на информацията до министър-председателя и до Министерския съвет.

     Семинарът се провежда в партньорство с Франция и частично ще бъде финансиран от туининг проект по програма ФАР на ЕС.

 
Актуално

съобщение

анкета