Областният управител изрази своята ангажираност и подкрепа във връзка с археологическите проучвания в Залдапа

prev next

     Във връзка с направеното уникално откритие край с. Абрит, община Крушари, д-р Маргарита Новоселска изпрати напомнително писмо до министъра на културата Вежди Рашидов за необходимостта от издаване на Акт за държавна собственост за обект „Антична крепост Залдапа".
     На 28 май 2015 г., Областният управител се обърна с молба за иницииране от страна на министъра, съставянето на Акт за държавна собственост за обект „Антична крепост Залдапа": „Предвид безспорната национална и местна историческа значимост на обекта, се казва в писмото, отново Ви приканваме да предприемете необходимите действия, с цел съставяне на АДС за имота. Актът е необходим на община Крушари за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество „България - Румъния 2014 - 2020 г."
     Тъй като част от проектните мероприятия са свързани с реставрационни и консервационни дейности на терен с голяма площ, е необходим сериозен финансов ресурс, който би спомогнал културната ценност да се превърне в туристическа дестинация. Това е възможност да се привлече общественото внимание към ценностите на културното наследство в най-малката добруджанска община, и да се даде възможност за развитие на туризма, убедена е д-р Маргарита Новоселска.

     Припомняме, че Областният управител в продължение на два дни проследи работата на археолозите от РИМ и се запозна на място с процеса на археологическите проучвания в Залдапа, както и с последното уникално откритие на територията на този емблематичен обект от културно-историческото наследство в нашия регион - раннохристиянска крипта, която по мнението на специалистите, е една от най-големите на Балканите.
Актуално

съобщение

анкета