С Решение на Министерски съвет се осигурява по-ефективно функциониране на ВиК - дружеството

     Капиталът на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Добрич ще бъде увеличен чрез записване на нови дялове в полза на държавата и чрез приемане на нов съдружник - „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас - това реши на свое заседание Министерски съвет днес, 16.09.2015 г. Записването на нови дялове в полза на държавата е за сметка на трансформиране на просрочено частно държавно вземане, съгласно Споразумение за подзаем на дружеството към предоставен заем от Международната банка за възстановяване и развитие, в размер на 8 504 447, 89 лева. Приемането на новия съдружник произтича от трансформиране на просрочено вземане от предоставен фирмен заем от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас на дружеството в размер на 3 079 699,96 лева, в капитал.
     Непаричните вноски ще бъдат оценени по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон преди тяхното апортиране в капитала на дружеството и изменението на дружествения договор.
     Осигуряват се възможности за по-ефективно функциониране на дружеството и за нормалното предоставяне на публичните ВиК услуги на потребителите.
Актуално

съобщение

анкета