В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител на среща в Министерството на туризма

     Областният управител на област Добрич д-р Маргарита Новоселска ще вземе участие в работна среща /08.10.2015 г./ в Министерството на туризма, на която ще се обсъжда Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗИД на ЗУЧК).
     Законопроектът е изготвен като първи етап на предстоящата реформа в сферата на концесионирането на морските плажове. Чрез него се прехвърлят компетенциите по тази дейност от министъра на регионалното развитие и благоустройството на министъра на туризма. Разписани са и административно-наказателни разпоредби, които уреждат контролните правомощия на министъра на туризма по този закон.
     Проектозаконът предвижда концесионерите и наемателите по сключени към датата на влизане в сила на този закон концесионни договори и договори за наем, да запазят правата и задълженията си при условията на сключените договори.
Актуално

съобщение

анкета