В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Работна среща с представители на ЦИК

     Във връзка с предстоящите местни избори и национален референдум на 25 октомври, членовете на ЦИК Йорданка Ганчева и Таня Цанева проведоха обучение с ОИК, представители на областната и общинските администрации, ОД на МВР, РД „Пожарна и аварийна безопасност", „Информационно обслужване" АД, ТД „ГРАО" и всички ангажирани с организацията на изборния процес. В самото начало, членовете на ЦИК предложиха, обучението да има практическа насоченост и уточниха, че тяхната задача е да се улесни работата на всички участници в процеса.

     Във връзка с произвеждането на избори „2 в 1" - местни избори и национален референдум, те заявиха категорично, че няма основание за притеснение, като припомниха, че сходни са били изборите преди 4 години, когато се гласуваше за президент и местна власт. Членовете на ЦИК обърнаха внимание върху голямата отговорност и съществена роля на секционните комисии, които са „на терен" - провеждат изборите и способстват за добрата организация. Затова се изисква много сериозно отношение към предстоящите обучения на СИК. 
     Представителите на териториални ведомства и областни дирекции информираха, че подготовката за нормално протичане на изборния ден е в ход, необходимата организация по места е създадена, има добра комуникация и взаимодействие между отделните структури. Подхожда се отговорно към задачите и всички ангажименти ще бъдат изпълнени в съответствие с указаните законови срокове и методическите указания на Централната избирателна комисия.
     Отговаряйки на поставени въпроси, представителите на ЦИК отново акцентираха върху необходимостта от добро сработване и екипност в работата на секционните избирателни комисии; бързина при попълването на протоколите; своевременна реакция и взимане на решение, предвид краткия срок след първия тур, когато предстои за една седмица да бъдат отпечатани бюлетините за балотажа и да бъде свършена огромна по обем работа, съвместно с Областна администрация.

     След проведеното обучение днес, 13 октомври 2015 г., Областният управител д-р Маргарита Новоселска и главният секретар на Областна администрация Детелина Драганова, проведоха кратка среща с г-жа Йорданка Ганчева, член на ЦИК.
Актуално

съобщение

анкета