В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Oбластният управител д-р Маргарита Новоселска на заседание по Програма Interreg

     На 15 октомври 2015 г. в гр. Букурещ, Република Румъния, ще се проведе третото заседание на Комитета за наблюдение на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. В рамките на форума ще бъдат представени и анализирани основните документи на Програмата. Сред тях: селекция на меки проекти в рамките на първата покана за набиране на проекти; стартиране на втората покана за представяне на предложения; изменение на списъка с допустимите разходи; план за оценка на Програмата и др. Ще бъде дискутирано и използването на средствата за техническа помощ за закриване на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.
     Областният управител на Добрич д-р Маргарита Новоселска ще участва в заседанието в качеството си на член на Комитета за наблюдение на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.
Актуално

съобщение

анкета