В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител гост на Заключителна пресконференция по проект

     Днес, 20 октомври 2015 г., на Заключителна пресконференция бяха отчетени постигнатите резултати и цели по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич". Областният управител д-р Маргарита Новоселска подчерта в приветствието си към екипа, значимостта на инвестиционния проект за жителите на областта и неговата мащабност - за разлика от други регионални системи за управление на отпадъците в страната, модерното съоръжение в нашата област обслужва най-много общини - 9, а инвестициите са изградени на територията на три от тях - Добричка, Тервел и Балчик. 

     Новата регионална система за управление на отпадъците е изградена с ресурс от близо 39 000 000 лева с подкрепата на оперативната програма "Околна среда 2007-2013 г.". Депото се смята за най-значимият инфраструктурен обект, изграден в региона през последните години. Съоръжението обслужва 226 селища със 190 000 жители в добруджанските общини и шуменската Никола Козлево. Първата клетка за депониране на отпадъците е с капацитет 240 000 кубически метра, като се планира да бъдат изградени още две.
Актуално

съобщение

анкета