Областният управител д-р Маргарита Новоселска гост на информационен семинар

     Днес, 22 октомври 2015 г., при домакинството на Областния управител д-р Маргарита Новоселска, Сдружение ЕКОЛИНКС-ГСУПРООС-Русе, проведе информационен семинар на тема: „Представяне на интегрираната информационна система" в рамките на Проект "Общи действия за предотвратяване на екологични катастрофи" MIS ETC 360. Бяха обсъдени постигнатите резултати от внедряването на информационна система за предварително известяване с оглед предотвратяване на бедствията, генерирани от наводнения в трансграничния регион Румъния - България. Информационната система обобщава данните, получавани в реално време от 6 вида сензори, разположени в 38 диги по протежение на румънския бряг на река Дунав и въз основа на това прави реални прогнози за степента на опасност от наводнения.

     Проектът е с водещ партньор Национална администрация по водите и мелиораците (АНИФ), Румъния и се осъществява съвместно със сдружение EКOЛИНКС-ГСУПРООС Русе, Р България и Фондация за Демокрация, Култура и Свобода - Клон Кълъраш, Румъния.

     Преди събитието д-р Новоселска проведе работна среща с организаторите, които я запознаха с проекта и неговите цели. 
Актуално

съобщение

анкета