Областният управител участва в заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“

     Трето заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г., се провежда днес, 23 октомври 2015 г., в София.
     Дневният ред на заседанието включва: запознаване на Комитета за наблюдение с новите функции във връзка с изменение на Постановление на Министерски съвет 79/2014; приемане на изменение на процедурните правила за работа на КН във връзка с разпоредбите на ПМС; представяне на информация за фазите на отделни проекти; обосновка на измененията в Оперативната програма и др.
     Областният управител на област Добрич д-р Маргарита Новоселска участва в заседанието в качеството си на член на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.
Актуално

съобщение

анкета