Работно заседание във връзка с изработването на областна здравна карта на област Добрич

     Във връзка с влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения и необходимостта от изготвяне на областна здравна карта, със заповед на министъра на здравеопазването, е назначена комисия за изработване на Областна здравна карта на област Добрич. Председател на комисията е Областният управител д-р Маргарита Новоселска.
     Днес, 02.11.2015 г. в Областна администрация Добрич, се проведе първото работно заседание на Комисията, на което бяха обсъдени технически въпроси и предстоящата дейност по изработването на областната здравна карта. Определени бяха конкретни ангажименти и срокове.
     Областният управител д-р Маргарита Новоселска подчерта обществената значимост на този въпрос и необходимостта да се работи експедитивно и в много добра комуникация. Картата се изготвя по образец и ще съдържа синтезирана аналитична информация за демографско-здравната характеристика на областта, състоянието и тенденциите в развитието на системата за здравеопазване в област Добрич и др. Създадената комисия ще проведе още две заседания, с оглед да бъде спазен указания от министъра срок и до 23 ноември изготвената Областна здравна карта да бъде изпратена в Министерство на здравеопазването.
     С технологията и механизма на изработване на Картата, присъстващите бяха запознати от директора на РЗИ д-р Светла Ангелова. Тя информира, че Регионалната здравна инспекция вече е започнала работа по „наливането" на информация в получената екселска таблица, за което има указания. Това, което липсва, ще бъде изисквано от съответните структури. Належащо е да се работи изключително бързо и отговорно. 

     Областният управител обърна внимание, че критериите са унифицирани, но има възможност да се варира във всеки регион на страната, така че всеки може да сподели идея и да направи предложение следващия път, след като се запознае с Методиката. В заключение, д-р Новоселска отново подчерта, че е много важна обратната връзка и обработването на данните да става в спешен порядък.

     На заседанието днес, 2 ноември 2015 г., в Областна администрация, присъстваха определените в заповедта на министъра на здравеопазването длъжностни лица: представители на общини, на чиито територии има лечебно заведение за болнична помощ и представители на лечебни заведения.

 
Актуално

съобщение

анкета