В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Реализирани дейности по Проект „Подкрепа за заетост"

prev next

     В гр. Шабла са извършени дейности, включващи почистване на речното корито, с дължина около 4 км и площ около 40-45 декара, преминаващо през целия град. За безопасността на населението и нормалния ритъм на живот на града, почистването и поддържането на речното корито е изключително важен фактор. Бюджетът, с който общината разполага, не позволява назначаване на работници за системното му поддържане. Проект „Подкрепа за заетост" предостави тази възможност - да се подготви речното корито, всички мостове и пасарелки, свързващи двете части на града, за дъждовния и зимния период. Дерето е почистено от тревна растителност, отпадъци и наноси от тиня и кал.
     На територията на община Шабла е почистено също така и дерето в с. Дуранкулак, с дължина над 1 км. Окосените площи там се изчисляват на 14 дка. В изпълнението на дейностите, са работили 5-има работници.
     В обхванатите по Проекта дерета, намиращи се на територията на община Генерал Тошево /в с. Пчеларово, с. Василево, с. Йовково и гр. Генерал Тошево/ са извършени действия, свързани с почистването им от храсти, издънки от дървета, битови отпадъци. Коритото на дерето в с. Житен, което е с дължина 2,5 км, е почистено от храсти, дървета и други ( 500 линейни метра / около 3,500 дка.). Коритото на дерето в с. Сноп, което е с дължина 2,0 км е почистено от храсти, дървета и други (1 500 линейни метра / около 8,000 дка). Коритото на дерето в с. Спасово, което е с дължина 2 км също е почистено от храсти, дървета и други (около 40 дка). В с. Красен са почистени местата около и под мостовете от клони, храсти и битови отпадъци. В с. Изворово са почистени високи храсти и издънки от дървета по протежението на дерето, препятстващи свободното оттичане на прииждащите води. На територията на Община Генерал Тошево са почистени дерета, намиращи се между селата: Спасово, Василево, Житен - Сноп, Кардам - Йовково, Изворово - Красен - Росен, Пчеларово - Зограф и дере гр. Генерал Тошево.
     Общата дължина на почистените дерета е 20.5 км, а окосените площи около тях се изчисляват на 120.5 дка. От участъците са извозени отпадъци, извършено е кастрене на клони и изсичане на храсти. На територията на общината са работили 15 работници.

     В проект „Подкрепа за заетост", реализиран на територията на община Тервел, бяха включени 15 безработни лица, които в рамките на 8 часов работен ден, за период от четири месеца почистваха и поддържаха следните обекти: язовир с. Божан, язовир Тервел и цялата част на сухото дере на Хърсовска река, преминаващо през гр. Тервел. По време на осъществяване на дейностите по Проекта са почистени общо 226,097 дка посредством изсичане на храсти, косене на силно затревени площи, кастрене на клони и оформяне на корони, разчистване на наноси от подмостови пространства, събиране, изхвърляне и товарене на отпадъци. Групата е почистила допълнително 1 375 кв.м около язовирите Сърнец и Оногур. Ползите и резултатите от Проекта са констатирани, както от местното население, така и от представителите на контролните институции. Общите окосени площи около почистените дерета се изчисляват на 318,472 дка. 

     На територията на община Крушари са извършени дейности от 13 работници, свързани с почистване на канали и дерета - в селата Крушари, Абрит, Александрия, Коритен, Телериг, Северняк и с. Полк. Дяково.
     Дължината на почистените дерета се изчислява на 13,3 км, а общите окосени площи около тях се изчисляват на 90,2 дка. Наетите лица са премахнали отпадъци, извършено е кастрене на клони и изсичане на храсти.
Актуално

съобщение

анкета