В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител Детелина Николова на заседание на Регионалния съвет за развитие

     На 19 и 20 ноември 2015 г. в хотел „Терра Европа" в гр. Търговище се провежда редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/.

     Основен акцент в темите от дневния ред е провеждането на държавната политика за подобряване на екологичните условия на територията на СИР. Ще бъдат представени основните цели и приоритети на Оперативна програма «Околна среда» за периода 2014-2020 г. Представителят на Управляващия орган на Програмата ще запознае присъстващите с предвидените мерки за въздействие на територията на Североизточен район. На членовете на Съвета ще бъдат представени три значими проекта, реализирани в рамките на Оперативна програма «Околна среда» за периода 2007-2013 година, сред които е «Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич», с бенефициент община град Добрич и партньори - СНЦ "Управление на отпадъците - регион Добрич" на общините Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево.

     В двудневното заседание на РСР в Североизточен район участва Областният управител на Добрич Детелина Николова.
Актуално

съобщение

анкета