В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заседание на Областната комисия "Военни паметници"

prev next

     Комисията обсъди постъпили документи и излезе със становище по два основни въпроса: първият, касае възстановяване на паметен знак от 1917 г. в подолието между селата Козлодуйци и Росеново, почитащ загиналите от 36-ти пехотен полк в сраженията на 07.09.1916 г. Искането е от Областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ гр. Добрич.
     По втория въпрос, залегнал в дневния ред, комисията се запозна с внесената документация от община Каварна на Мемориал на загиналите във войните. Това е съществуващ паметник, който е обновен и допълнен с паметни плочи. До момента не е включен в Областния регистър на военните паметници.
     Участниците в заседанието обсъдиха предложенията и излязоха с положително решение: Комисията подкрепя искането на СОСЗР за възстановяване на паметен знак от 1917 г. в подолието между селата Козлодуйци и Росеново,  и дава положително становище на проекта за изграждане на паметния знак.
     Второто решение визира Мемориала на загиналите във войните: Областната комисия излезе със становище, че документите отговарят на изискванията на Закона за военните паметници и са в съответствие с указанията на Министерство на отбраната. На това основание, се дава положително становище за включване на паметника в Областния регистър „Военни паметници", след което със становище от Областния управител, той ще бъде предложен за включване и в Националния регистър „Военни паметници".
Актуално

съобщение

анкета