В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Разработената Областна здравна карта на област Добрич е изпратена в Министерство на здравеопазването

     В определения от Министъра на здравеопазването срок - 23 ноември, днес, /20.11./, Областна администрация Добрич, изпрати в Министерство на здравеопазването готовия продукт - разработена Областна здравна карта на област Добрич, приета от Комисия с председател Областният управител.
     Припомняме, че във връзка с влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения и необходимостта от изготвяне на областна здравна карта, със заповед на министъра на здравеопазването, бе назначена комисия за изработване на Областна здравна карта на област Добрич, с председател Областният управител.
     В кратки срокове, на работни срещи, бяха търсени оптимални решения в посока осигуряване на достъп на населението до медицинско обслужване и качествени здравни грижи. Задълбочено се разискваха технически въпроси, определиха се конкретни ангажименти и срокове. Огромна по обем работа бе извършена от Регионалната здравна инспекция, която обобщи предоставената информация и изготви проекта на Областната здравна карта, който съдържа 21 екселски таблици. Съобразно методиката на Министерството, областните здравни карти се създават след оценка на потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ и съответствието на лечебните заведения. Самата оцeнкa ce oтpaзявa в Анaлиз нa cъcтoяниeтo нa cиcтeмaтa нa здpaвeoпaзвaнe в oблacттa.
     Основна цел на Областната здравна карта е да допринесе за подобряване на здравното състояние на населението чрез гарантирано покриване на потребностите от медицинска помощ, спазвайки принципите на достъпност, своевременност, непрекъснатост, достатъчност и качество на медицинските дейности на отделните нива на институционалната структура на областната здравна мрежа.

     В прикачения файл можете да се запознаете с Анализа към Областната здравна карта.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета