В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

     С оглед разрешаване на актуални проблеми по безопасността, организацията на движението по пътищата и необходимостта от ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура, Комисията за безопасност на движението по пътищата с председател зам. областния управител Ивайло Манушев, ще обсъди следните теми:
1. Отчет на дейностите и мерките, предприети от общините и институциите, членове на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, за подобряване безопасността на движението по пътищата през 2015 г.
2. Планирани дейности и мероприятия за подобряване безопасността на движението по пътищата за 2016 г.
3. Други проблеми, свързани с безопасността на движението по пътищата в област Добрич.
Актуално

съобщение

анкета