„КАЖИ КОЙ СИ, РАЗБЕРИ ДРУГИЯ”

  Инициативата се организира за област Добрич и се посвещава на Европейската година на междукултурния диалог- 2008-а. Провежда се под егидата на евродепутата Филиз Хюсменова. Идеята на конкурса е да провокира младите хора, като истински европейски граждани,  да се гордеят с корените на народите си и да черпят от тях сила за съвместно настояще и общо бъдеще.

Това е повод да се популяризират културната уникалност и различията на етноси и религии, за да се стимулира приемането на тяхното многообразие.  

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

            Могат да участват със свои есета ученици от VIII до ХII клас от всички общини на област Добрич. Те ще бъдат разделени в две възрастови групи:

  • - VIII - IХ клас,
  • - Х - ХII клас.

Литературните творби ще бъдат оценявани и класирани от експертно жури в София. Ще бъдат връчени по четири награди за всяка възрастова група от първо до трето място и по една поощрителна . Част от наградите са DVD и мобилен телефон.

Краен срок за приемане на есетата е 31.10.2008 г. в деловодството на Областна администрация- Добрич, на адрес:

Гр. Добрич, ул. „Независимост"№5. Телефон за повече информация:058/655 418, Кемал Асан, мл.експерт в отдел „Регионално развитие и административен контрол".
Актуално

съобщение

анкета