В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Представяне на Програма „Interreg V-A Румъния - България“ в Добрич

     Регионалният офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния - България, в качеството си на Съвместен секретариат на Програмата „Interreg V-A Румъния - България, провежда информационно събитие в зала „Европа" на Областна администрация Добрич, днес, 5 февруари 2016 г. Представят се възможностите, които предлага Програмата по втората покана за набиране на проекти.
     За втората покана за проектни предложения, са разпределени 30,4 млн. евро, както следва: Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион". С този бюджет, Програмата подпомага гранична зона Румъния-България чрез финансиране на съвместни проекти с трансгранично въздействие в 7 окръга в Румъния и 8 области в България.
     Участниците в информационната среща видяха презентация на Програмата „Interreg V-A Румъния - България", както и презентация на първо ниво на контрол и процедури за съфинансиране за българските партньори. Бе представена също втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата.

     На събитието днес присъстваха областните управители на област Русе и област Силистра - Стефко Бурджиев и Стоян Бонев, кметове и зам.-кметове от трите области. Срещата откри заместник областният управител на Добрич Ивайло Манушев.

     Преди информационната среща, Областният управител Детелина Николова и зам. областният управител Ивайло Манушев проведоха среща с екипа от Регионалния офис - Кълъраш, воден от Богдан Мушат - заместник-директор. Обсъдени бяха предстоящите дейности по проекта.
Актуално

съобщение

анкета