Презентации на „Зелената мрежа на Добруджа” в училища от областта

 

     На информационните срещи се дискутира екологосъобразният начин на живот, коментира се по подходящ за възрастта начин, особено актуалната тема за опазването на околната среда, предоставя се информация за  организацията и функционирането на бъдещия еко-портал www.eco-dobrudzha.org, изготвен от фирма "Пиксел Депо" ЕООД,   начините на събиране и представяне на екологична и еко- туристическа информация, както и други въпроси, възникнали при изпълнението на проекта.

     Информационните срещи се организират във връзка с изпълнение на дейности по пилотен проект на Областна администрация - Добрич - "Зелената мрежа на Добруджа", който е подкомпонет към Туининг проект BG 2006/IB/OT/01 "Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения" от страна на Министерски съвет.

     Презентации на проекта, подготвени от експертите на Областна администрация, предстоят в училища от общините Генерал Тошево и Балчик. 

 
Актуално

съобщение

анкета