В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител Детелина Николова изпрати възражение до министъра на здравеопазването

     Във връзка с обсъждане на Проекта на национална здравна карта на провелата се на 25.02.2016 г. среща в гр. Варна, Областният управител изпрати възражение относно броя и разпределението на леглата по медицинската специалност "Физикална и рехабилитационна медицина" в област Добрич.
     Мотивите за това са следните:
Съгласно утвърдената методика за изготвяне на областна здравна карта леглата по "Физикална и рехабилитационна медицина" - (Други) са 10 % - или 107 от общия брой легла (1072 за област Добрич).
Съществуващите към момента легла по Физикална и рехабилитационна медицина в област Добрич, са 10 - с първо ниво и 68 - с второ ниво на компетентност или общо 78 броя.
В проекта на НЗК са предложени 60 легла с минимум първо ниво на компетентност, тоест с 18 броя по-малко.
      Считаме, че не са отчетени следните особености на областно ниво, казва в писмото си Областният управител:
• В СБР Тузлата се осъществява лечение на пациенти не само от област Добрич и региона, но и от цялата страна. Лечебното заведение има дълга листа на чакащите.
„СБР - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик разполага с 60 болнични легла по Физикална и рехабилитационна медицина. Постъпилите пациенти за лечение в лечебното заведение по договор с НЗОК за тригодишен период, е както следва:
2013 год. - 1365
2014 год. - 1693
2015 год. - 1571
Като специализирана болница по рехабилитация, това е основната дейност на лечебното заведение. За областта болницата е единствена, при това със 100% държавна собственост. В лечебното заведение се приемат пациенти не само от област Добрич, но и от цялата страна.
Приетите пациенти за 2015 год. по договор с НЗОК са 1571, като разпределението им по области е както следва:
Област Добрич - 833 пациента;
Област Варна - 243;
Област Силистра - 117;
Област Шумен - 95;
Област Русе - 82;
Област Разград - 58;
Област Търговище - 21;
Област Плевен - 19;
Области Велико Търново и Пловдив - по 17;
Област Ямбол - 13;
Област Враца - 10;
Област Бургас - 9;
Области Пазарджик, Ловеч, Стара Загора - по 5;
Област Монтана - 4;
Области Сливен и София - по 3;
Области Кюстендил, Габрово, Видин, Перник и Хасково - по 2;
Области Кърджали и Смолян - по 1.

• Налице е лимитиране на дейността от РЗОК.

През 2015г. броят на пациентите се определяше от лимитираните бюджетни средства, заплащани от РЗОК.
Това доведе до отказ да бъдат приети за лечение по клинични пътеки желаещи пациенти и жалби, от тяхна страна, до РЗИ. В „листа на чакащи" бяха записвани и приемани пациенти в зависимост от лимитираните финансови средства за съответния месец.
Благодарение на извършените ремонтни дейности, закупената нова медицинска апаратура и добре обучения и квалифициран персонал, лечебното заведение привлича все повече пациенти. Но голяма част от тях са предимно деца и възрастни хора в затруднено социално положение и тяхното лечение и рехабилитация са възможни само по клинични пътеки.
При условие, че нацията застарява и се увеличава броят на хроничните заболявания на периферна и централна нервни системи и опорно-двигателния апарат, считаме, че необходимостта от физиотерапевтични легла нараства.

• Наличието на природни ресурси в Добричка област за развитие на таласотерапия, хидро- и климатотерапия.

Не би трябвало да се подценява факта, че „СБР-Тузлата" ЕООД, гр. Балчик е единствената болница за област Добрич с такъв профил на дейност. Основен лечебен ресурс в дейността на лечебното заведение, е лиманната кал. Освен доказаните терапевтични и възстановителни свойства на лечебната кал, възможността да се провеждат процедури на брега на самото лиманно езеро по „египетския метод" през летния сезон, прави болницата уникална по своята същност. Използването на останалите природни фактори - морска и минерална вода, климат, слънце, въздух дава възможност за комплексно им съчетаване и лечение при пациентите.

     Намаляването на броя на съществуващите легла по Физикална и рехабилитационна медицина при положение, че не са достигнати посочените в методиката параметри за осигуреност с необходимия брой легла от този вид, ощетява областта и значително ще ограничи възможността за използване на съществуващите възможности.
     В тази връзка настояваме за област Добрич предложените 60 легла в проекта на НЗК по специалността "Физикална и рехабилитационна медицина" да бъдат коригирани и завишени на 70 легла,
заключава във възражението Областният управител Детелина Николова.
Актуално

съобщение

анкета