В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Дистрикт гуверньорът на Ротари България г-жа Нина Митева се срещна с Областния управител

     Днес, 1 март 2016 г., Областният управител посрещна президента на Ротари България Дистрикт 2482 г-жа Нина Митева, която е предприела обиколка на клубовете на територията на област Добрич.

     Областният управител Детелина Николова сподели своята съпричастност към дълбоко хуманната дейност на Ротари през годините. Тя припомни сериозната помощ оказана по време на наводнението в Добрич. Очертано бе успешното партньорство между организацията, която отстоява девиза „За безкористна служба", и взаимодейства с общините, насърчава бизнеса, приобщава съмишленици, изгражда мостове и твори добрина. Областният управител посочи прекрасните благотворителни проекти осъществени с подкрепата на Ротари в област Добрич с насоченост към образованието на подрастващите.

     В хода на срещата, Областният управител предложи на вниманието на Дистрикт гуверньора да се търсят заедно решения по актуалния въпрос за имигрантите - проблем, който е извънинституционален и засяга цялото общество. В продължение на темата, президентът на Ротари допълни, че се обсъждат инициативи в тази посока, защото темата е изключително важна и е в контекста на големия разговор за мира.

     Изказвайки своето взаимно удовлетворение от проведената среща, двете страни заявиха готовност да се търсят нови възможности за съвместна дейност с надеждата да се увеличава броят на хората, които споделят дълбоко хуманните, общочовешки ценности, и работят всеотдайно и безкористно в полза на обществото.
Актуално

съобщение

анкета