Вазможност за кандидатстване с проекти за разкриване на „Обществени трапезарии”

 

     Поканени за участие са представители на осемте общини и териториални поделения на Агенцията за социално подпомагане, както и НПО с актуална регистрация в АСП за услугата „Обществена трапезария".

    Средствата са осигурени от Фонд „Социално подпомагане".

   
Актуално

съобщение

анкета