В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител получи отговор от БДЖ за възстановени жп връзки

     Относно: Железопътни връзки на влак № 28101 от Кардам до Варна и влак № 28201 от Добрич до Варна, съответно с влакове № № 2602 и 2612 от Варна до София.
     Във връзка с отправено запитване от Областния управител на област Добрич Детелина Николова до изпълнителния директор на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура", за причините довели до премахване на железопътни връзки в жп гари в страната, на влак № 28101 от Кардам до Варна и влак № 28201 от Добрич до Варна, съответно с влакове № № 2602 и 2612 от Варна до София, уведомяваме жителите на област Добрич за незабавно получен отговор от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура", че жп връзките на цитираните влакове вече са възстановени.
Актуално

съобщение

анкета