Областна администрация Добрич – част от партньорската мрежа на Варненския свободен университет

     Заместник-ректорът на университета проф. д-р Валери Стоянов запозна прeдставителите на общини и журналисти с програмата на дните на университета в Добрич, които се провеждат от 14-ти до 16-ти март 2016 г. Предвидено е участие в 22-ро то издание на Кандидат-студентската борса, организирана от Сдружение „Кандидат-студентска борса" и ОМЦ „Захари Стоянов" Добрич, както и срещи на различни нива. Днес бяха представени възможности за партньорство в областта на средното образование - целеви обучения за учители и ученици, подкрепа за придобиване на статут на „иновативно училище", съгласно новия Закон за предучилищното и училищното образование, провеждане на краткосрочни курсове по специфични заявки на администрации. Университетът се стреми да бъде адаптивен, реагира гъвкаво и отговаря на всички потребности, включително съвместна работа по проекти в областта на оперативните програми на Европейския съюз. Подчертано бе, че след Варна, Добрич е втората област по брой обучаеми студенти във ВСУ "Черноризец Храбър". Споделени бяха успешни практики в подкрепа на визията на висшето учебно заведение, че "образование плюс местна власт и бизнес, са обречени да бъдат заедно".

     Областният управител Детелина Николова благодари на гостите и сподели своята увереност, че партньорството между образователните структури и институциите на държавната и местната власт ще доведе до устойчивост на региона и повишаване на административния капацитет в сферата на европейските проекти. 

 
Актуално

съобщение

анкета