Областният управител Детелина Николова изпрати Годишния доклад за читалищата в Министерство на културата

     В изпълнение на задълженията на областните управители, визирани в утвърдените Указания за дейността на комисиите, извършващи разпределение на годишната държавна субсидия за читалищата, Областният управител Детелина Николова изиска от кметовете на общини да предоставят писмени доклади, съдържащи информация за постиженията, проблемите и приноса на всяко едно Народно читалище, регистрирано на територията на съответната община, както и анализ на изпълнението на годишната програма за развитие на читалищната дейност, и в каква степен тя е допринесла за изпълнението на програмата за развитие на общината ( колко читалища, колко работни места, школи, състави, по възраст, по пол, каква е била ефективността от работата им - оценка на въздействие, подобрени условия в читалищата - ремонти, създадени нови продукти, и др).
     Съгласно указанията, предоставената информация е обработена и обобщена от Областна администрация - Добрич, съвместно с представител на Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища"-Добрич, в определения срок. Днес, 28.03.2016 г., Годишният доклад за дейността на читалищата през 2015 г., бе изпратен до министъра на културата Вежди Рашидов.

     В прикачения файл можете да се запознаете с Обобщен Доклад за постиженията, проблемите и приноса на читалищата за развитието на региона през 2015 г., в изпълнение на утвърдените Указания за дейността на комисиите, извършващи разпределение на годишната държавна субсидия за читалищата по чл.23 от Закона за народните читалища.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета