В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заседание на Областния съвет за развитие

        На основание чл.69, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на  Закона за регионалното развитие, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за социално подпомагане и чл.36а, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Областният управител Детелина Николова свиква заседание на Областния съвет за развитие на област Добрич.

         Заседанието на Областния съвет за развитие на област Добрич ще се проведе на 12 април 2016 г. (вторник) от 10.30 ч. в Зала „Пресцентър" на Областна администрация - Добрич при следния

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД:

1.       Представяне и съгласуване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич (2016 -2020 г.).

(Докладва: Началникът на Регионална дирекция за социално подпомагане - Добрич).

2.       Други.
Актуално

съобщение

анкета